Το MEDTL προσφέρει ανάλυση των δεδομένων των ΗΚΓ μέσω του καινοτόμου μοντέλου υπηρεσιών μας. Η ομάδα των τεχνικών μας ελέγχει τα δεδομένα αναφοράς ECG σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την Ασφάλεια της Καρδιάς και συμμορφώνεται με τους παγκόσμιους κανονισμούς και πρότυπα. Υποστηρίζουμε ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και υπηρεσιών παρακολούθησης που περιλαμβάνουν

  • 1/2/3/6/12 κανάλια ECG.
  • Παρακολούθηση και καταγραφή τυχών καρδιακών συμβάντων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο
  • Υπηρεσίες Τηλεμετρίας, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση αυτών
  • Από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες συνεχής καταγραφής ΗΚΓ, ανάλυση και ερμηνεία από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο Τεχνικό προσωπικό CCT
2019 MEDTL Medical Technologies Ltd All Rights Reserved