Το MEDTL προσφέρει ανάλυση των δεδομένων των ΗΚΓ μέσω του καινοτόμου μοντέλου υπηρεσιών μας. Η ομάδα των τεχνικών μας ελέγχει τα δεδομένα αναφοράς ECG σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες για την Ασφάλεια της Καρδιάς και συμμορφώνεται με τους παγκόσμιους κανονισμούς και πρότυπα. Υποστηρίζουμε ένα ευρύ φάσμα διαγνωστικών και υπηρεσιών παρακολούθησης που περιλαμβάνουν