ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Πρωτοποριακή πλατφόρμα

  Καινοτόμα πλατφόρμα η οποία ενοποιεί και ολοκληρώνει όλο το Σύστημα Παρακολούθησης το οποίο περιλαμβάνει γιατρούς, Κλινικό και Διοικητικό Προσωπικό και συσκευές λήψης δεδομένων

 • Παρακολούθηση ασθενών

  Η πλατφόρμα μας μπορεί να προσφέρει προειδοποιήσεις και άλλα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία

 • Ιατρικός Ηλεκτρονικός φάκελος

  Ο γιατρός έχει την ικανότητα καλύτερης διαχείρισης των ασθενών του μεσα από την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή του ιατρικού ιστορικού τους

 • Αποθήκευση και ανταλλαγή πληροφοριών

  Οι γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνεχή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα

Χαρακτηριστικά

 • Η πλατφόρμα παρακολούθησης μπορεί να προσφέρει στους γιατρούς βελτιωμένες υπηρεσίες για τους ασθενείς τους
 • Οι γιατροί μπορούν να έχουν πρόσβαση σε συνεχή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα
 • Βελτιωμένα διαγνωστικά και διαχείρηση ασθενών
 • Προσβάσιμο από παντού
 • Αναφορές και Ειδοποιήσεις
2019 MEDTL Medical Technologies Ltd All Rights Reserved