Η πλατφόρμα μας ενσωματώνει ένα ενιαίο Σύστημα παρακολούθησης σε ένα ασφαλές περιβάλλον   διαφύλαξης των δεδομένων Η πλατφόρμα προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους χρήστες/γιατρούς οι οποίες αναφέρονται παρακατω:

  • Διαχείριση ασθενών
  • Παρακολούθηση συσκευών
  • Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ΗΚΓ
  • Δημιουργία αναφορών ΗΚΓ και αποστολή απευθείας στον Γιατρό

Χαρακτηριστικά ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

  • Ασφάλεια δεδομένων-GDPR πλήρως συμβατό
  • Ασφαλής διαχείριση πρόσβασης
  • Online Τιμολόγηση και Χρέωσεις
  • Μειώνει σημαντικά το κόστος των εργασιών

Το πιο σημαντικό βελτιώνει σημαντικά την φροντίδα των ασθενών!!!

2019 MEDTL Medical Technologies Ltd All Rights Reserved