Η MEDTL είναι μια καινοτόμα εταιρεία υπηρεσιών υγείας επόμενης γενιάς.Πιστεύουμε στην μεταρρύθμιση της προσωπικής υγειονομικής περίθαλψης, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις οι οποίες παρέχουν ολοκληρωμένες διαγνωστικές υπηρεσίες ιατρικής χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες πλατφόρμες, για την παρακολούθηση της υγειας εξ αποστασεως (Τηλειατρική).Προσπαθεια μας ειναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας, της υγειονομικής περίθαλψης και η βελτιώση της ποιότητας ζωής παρέχοντας ένα υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης που είναι προσβάσιμο από όλους και από οπουδήποτε.

Η Αποστολή μας

Να καταστήσουμε ικανή και οικονομικά προσιτή την παρακολούθηση και έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, παρέχοντας μια εξαιρετική εμπειρία στον χρήστη που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του

To Όραμά μας

Όραμά μας είναι να συμμετέχουμε στη νέα ψηφιακή εποχή της υγείας παρέχοντας την επόμενη γενιά τεχνολογιών Τηλειατρικής που θα δώσουν στους καταναλωτές, τους γιατρούς και τους παρόχους υγείας τη δυνατότητα να παρακολουθούν καλύτερα, να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν την κλινική και προσωπική τους υγεία.